Management & Executive Consulting

Przed menedżerami stawiane są w dzisiejszym czasach bardzo wysokie wymagania. Są oni odpowiedzialni za wygenerowanie jak najlepszych wyników dla firmy, więc żeby to osiągnąć muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje, nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi.

Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i podnoszenia efektywności realizowanych zadań. Jednak metodą, która w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością jest Management & Executive Consulting, głównie ze względu na to, że spośród innych metod podnoszenia kompetencji menedżerskich wyróżnia się wysoką skutecznością oraz trwałością wprowadzanych zmian.

W jednym zdaniu, cykl spotkań można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Istnieją dwa główne rodzaje consultingu. Dla menedżerów: executive consulting– skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm oraz consulting menedżerski – rozumiany jako wykorzystanie tych elementów w rozwoju relacji menedżera z podwładnymi.

Głównym celem współpracy jest przede wszystkim zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menedżerów oraz podniesienie ich ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań. Oprócz tego, że menadżer zarządzający zespołem powinien posiadać kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi.

Umiejętność komunikowania czy motywowania pracowników oraz delegowania zadań, powinien jest też nieustannie rozwijać. Consulting jest nową metodologią doskonalenia kompetencji menedżerskich, który służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu osób, które skorzystają z tej formy pracy.

Jakie korzyści daje Management & Executive Consulting ?

Consulting przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim w zwiększa  efektywność działania menedżera, dzięki czemu wzrasta jego produktywność. Poprzez zwiększenie samoświadomości menedżer staje się też bardziej pewny siebie – ma klarowną wizję swoich mocnych i słabych stron, tego, co chce osiągnąć oraz wie, jak realizować swoje cele.

Poza tym pojawia się większa elastyczność i efektywność współpracy z innymi, zwiększa się odpowiedzialność menedżera za podejmowane zobowiązania oraz umiejętność lepszego wykorzystania potencjału, posiadanej wiedzy oraz mocnych stron.

W efekcie menedżer:

 • Wie, co jest dla niego w życiu ważne i tym się kieruje;
 • Świadomie wykorzystuje swój potencjał we właściwy dla siebie sposób;
 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw;
 • Podejmuje swoje decyzje szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji;
 • Osiąga cele, które chce osiągać;
 • Wyciąga wnioski i wybiera rozwiązania spośród najlepszych w danej sytuacji;
 • Jest świadomy tego, co oznacza dla niego ,,bycie spełnionym” i życie w zgodzie z samym sobą;
 • Utrzymuje równowagę między życiem zawodowym a osobistym;
 • Utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne z innymi;
 • Jest kreatywny i twórczy;
 • Prowadzi bardziej zrównoważone życie;
 • Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności.

Dodatkowo pozytywne zmiany zauważalne są również w otoczeniu menedżera. Korzyści doświadczają także podwładni menedżera oraz organizacja. Podwładni mają do czynienia z menedżerem, który świadomie przekuje im to, co w sobie rozwinie i wzmocni.

Firmy zyskują na posiadaniu sprawnych, kompetentnych menedżerów, którzy wykazują większą aktywność zawodową i skuteczność działania. Zauważalna jest też znaczna poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami firmy.

Executive & Management Consulting to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub diagnozuje je wspólnie z nim. Jest adresowany do wyższej i najwyższej kadry zarządzającej oraz do menedżerów.

Celem executive coachingu jest rozwój kompetencji i umiejętności osoby coachowanej poprzez bezpośrednie relacje z coachem. Pomaga on jej odkryć i uruchomić wewnętrzny potencjał, ukierunkowuje ją na realizację organizacyjnych zadań oraz własnych aspiracji.

 • wzmocnienie siły organizacyjnej firmy poprzez jednostkowy rozwój pojedynczych pracowników oraz doskonalenie działania całych zespołów pracowniczych;
 • skuteczna realizacja celów ukierunkowana na osiąganie wyznaczonych celów;
 • umocnienie pozycji firmy na rynku;
 • zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy, wynikające z dopasowania charakteru obowiązków do naturalnego potencjału poszczególnych osób;
 • silna i twórcza kadra menedżerska;
 • wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy – postawa lojalności wobec firmy;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się między pracownikami, wpływającej na polepszenie się jakości relacji między pracownikami;
 • promowanie wśród pracowników postawy samorozwoju oraz zachęcania do ciągłego doskonalenia się innych osób.

Kilka Szczegółów

 • Najważniejsze w procesie jest to, że korzyści odnosi tutaj nie tylko sam menedżer. Odnoszą je również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.
 • Dzięki wspólnej pracy menedżerowi łatwiej jest usystematyzować wiedzę i skupić swoje myślenie na priorytetach. Musi wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, wyznaczyć ścieżkę rozwoju i konsekwentnie ją realizować.
 • Praktyka rynkowa oraz przeprowadzone badania pokazują, że wyższa kadra menedżerska dzięki zastosowaniu executive consultingu efektywniej osiąga wybrane cele niż dzięki udziałowi w szkoleniach.
 • Istotnym zagadnieniem jest kontraktowanie celów. Jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie executive consultingu jest uważna identyfikacja celów wskazanych przez organizację oraz powiązanie ich z celami  menedżera. Dzięki temu zapewniamy holistyczny rozwój całej organizacji.
 • Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza zarówno trenera jak i organizację klienta w procesach biznesowych, w których wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania tej formy współpracy.

Korzyści dla menedżera:

 • Zwiększenie efektywności osobistej w działaniu i działanie na miarę swoich możliwości,
 • Przyśpieszenie procesu realizacji celów i zwiększenie skuteczności,
 • Jasny obraz swoich mocnych i słabych stron,
 • Większa samoświadomość i świadome wykorzystywanie potencjału we właściwy dla siebie sposób,
 • Poprawienie relacji i umiejętne zarządzanie relacjami, poprawienie skuteczności w zarządzaniu ludźmi,
 • Zwiększenie swojej elastyczności i zdolności do reagowania na zmiany,
 • Zaplanowanie swojego rozwoju,
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów w inny niż dotychczas sposób,
 • Wzmocnienie pewności siebie,
 • Lepsze zarządzanie swoją energią i czasem,
 • Zyskanie zadowolenia, satysfakcji i poprawienie jakości życia.

Korzyści dla organizacji:

 • Organizacja zyskuje menedżera świadomego swoich umiejętności i ograniczeń, silnego i odpornego psychicznie,
 • Pracownicy są zarządzani przez osobę zmotywowaną i potrafiącą zbudować zaangażowanie innych,
 • Menedżer z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafi lepiej zrozumieć mocne i słabe strony oraz potrzeby pracowników i odpowiednio nimi zarządzać,
 • Poprawia się komunikacja w zespole i jakość relacji biznesowych,
 • Wzrasta poziom identyfikacji menedżera z celami i wartościami organizacji,
 • Organizacja zyskuje osobę, która będzie potrafiła stosować coachingowy styl zarządzania, ukierunkowany na budowanie zaangażowania, samodzielności i rozwój pracowników,
 • Podnosi się efektywność działania menedżera i zespołu.

Zapytaj o indywidualną wycenę 660 004 997

lub mailowo biuro@akademiamindset.pl

Akademia Mindset przyjmuje płatności w kryptowalutach z 20 % Rabatem

Spotkania prowadzi:

Doświadczony i Licencjonowany Trener i Coach Biznesu dla mikro, małych i średnich firm, Europejski Certyfikat IV EQF; Coach ACC/ICF, CoachClinic. Właściciel Akademii Mindset. Od wielu lat pomaga ludziom i firmom, efektywnie i skutecznie wdrażać nowe sposoby i strategie myślenia i działania, aby mogli jeszcze lepiej realizować swoją misję. Szkoli m.in. dla Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Autor szkoleń m.in. takich jak Smart Biznes Mindset, Mindset 360, pomysłodawca i prowadzący cykl wydarzeń rozwojowo-networkingowych Open Mindset. Autor bloga i licznych materiałów rozwojowych. Obszary specjalizacji: rozwój osobisty, kompetencje miękkie, efektywność osobista, life hacking, zdrowie fizyczne i mentalne, praca ze stresem, live coaching, motywacja, networking, nowe technologie, analiza biznesowa, management i executive coaching.  Prywatnie: Marzyciel i  Buntownik, jego motto „Zapomnij o Wszystkim co myślisz że wiesz”