Dla Biznesu

W dzisiejszy czasach kreowanie i prowadzenie biznesu oraz dbanie o wysoką pozycję na rynku jest jednym z najbardziej wymagających, a jednocześnie satysfakcjonujących wyzwań, z jakimi możesz się zmierzyć.

Mindset Akademia przygotowała z myślą o ambitnych przedsiębiorcach i właścicielach firm, którzy rozumieją potrzebę rozwoju i doskonalenia siebie i swojej organizacji w zakresie kompetencji miękkich, szereg usług, od indywidualnych pojedynczych spotkać, przez różne formy warsztatów po pełne programy rozwojowe dla całego biznesu.

Współpraca skupia się na dostarczeniu nowych sposobów myślenia i działania w celu budowaniu przewagi na rynku poprzez zwiększanie efektywności osobistej, skutecznego wykorzystania swoich mocnych stron oraz intuicji w procesie podejmowania lepszych decyzji.

Zadaniem szkoleń i współpracy jest rozwój i poprawa konkurencyjności przedsiębiorców przez edukację w zakresie lepszego zrozumienia i wykorzystania potencjału, jakie posiada ciało i umysł oraz przez głębsze zrozumienie procesów rządzących otoczeniem.

Współpraca skupia się na kreowaniu nowej rzeczywistości biznesowej w szczególności efektywniejszego zastosowania już posiadanych umiejętności twardych i know-how. Niezbędnym elementem jest sworznie klarownej wizji przyszłości oraz określanie własnych kierunków działania opartych o system wartości.

Pomaga zadbać o zdrowie fizyczne oraz mentalne, również poprzez lepsze zarządzanie stresem oraz lepszą równowagę między życiem biznesowym a osobistym. Trening wyposaża w praktyczne narzędzia, niezbędne do rozbudowy i rozwoju firmy.

Szkolenia i Usługi dla Biznesu:

MINDSET BIZNES MEETING

BIZNES MINDSET TRENING PROGRAM

DREAM TEAM COACHING

TEAM BUILDING & TRENING CAMPS

MANAGEMENT & EXECUTIVE CONSULTING

POWER & MOTIVATIONAL SPEECHES

SMART BIZNES MINDSET